# دل‌نوشته‌ها

فرد

بنام هستی هستی بخش روزی که شده است آماده هستم برای بود یا نبود خاطرات را مرور کنم یا ببینم آه.. ....آه باز گویم تورا در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

سبز

یاهو نشسته ام فرد و زوج جمله گرفتن حرف شدن راه بردن سبز گیاه شسته دست نشسته در کنار سبزه سبزه زاران فرو افتاده یک در غلطان در میان سنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

رفت و آمد

یا رب قومی آمدند قومی رفتن گفته ها تغییر کرد رنگها عوض شد سبز بنفش قرمز آبی چهره ها یکی نزدیک یکی دور باز فریاد من بهترم من بلدترم چقدر عمل تا گفته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید

فردا

یا رحیم چقدر بی خبرم از فردا فردایی که ندانم چراست و چگونه است امروز را چه کنم ندانم چقدر من بی خبرم از فردا و فرداها من این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

فریاد

یا حق می توان گفت ساده کمی هم بی صدا از کنارت به تنهایی می گذرد آهسته صدایی شنیدنی برای شنیده شدن کمی بعد نشنیده شده کمی بلندتر و باز هم ... کمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید