# علی_اکبری

فردا

یا رحیم چقدر بی خبرم از فردا فردایی که ندانم چراست و چگونه است امروز را چه کنم ندانم چقدر من بی خبرم از فردا و فرداها من این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

فریاد

یا حق می توان گفت ساده کمی هم بی صدا از کنارت به تنهایی می گذرد آهسته صدایی شنیدنی برای شنیده شدن کمی بعد نشنیده شده کمی بلندتر و باز هم ... کمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

سنگین

بنام پناه بی‌پناهان جوی سنگین حیاتی قوی مرا یاری کن! در پناه او هستیم بی فکر نخواهیم بود سالهاست که مایه جان ماست طریقی است استوار راهی است ناهموار گداری است همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

دلیل

بنام یاور مظلومین بسیاری مثل اینکه دلشان می خواهد چشم بسته غیب بگویند مثلا اینکه این اتفاقات در آفریقا بوسیله غرب بخصوص آمریکا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید