# عمومی

فریاد

یا حق می توان گفت ساده کمی هم بی صدا از کنارت به تنهایی می گذرد آهسته صدایی شنیدنی برای شنیده شدن کمی بعد نشنیده شده کمی بلندتر و باز هم ... کمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید