# چند_نکته

سبز

یاهو نشسته ام فرد و زوج جمله گرفتن حرف شدن راه بردن سبز گیاه شسته دست نشسته در کنار سبزه سبزه زاران فرو افتاده یک در غلطان در میان سنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

درمان

یا ستار رفتیم! که برسیم.نشستیم! که سخن بگوییم.ایستادیم! که ببینیم.ماندیم! که برقرار باشیم.گفتیم! که ساکت نباشیم.خوابیدیم! که خستگی بدر کنیم.از رفتن! ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید